Izdavačka kuća »PREPOROD«, registrovana kao TIP Preporod doo, započela je izdavačku delatnost daleke 1920. godine, a prvu sudsku registraciju izvršila je 15. maja 1931. godine. Osnovno usmerenje izdavačke delatnosti ove kuće ogleda se u naporu da se Biblija, Knjiga nad knjigama, učini dostupnom svakom čoveku, kao i da literatura nadahnuta njenim duhom, motivima, temama i načelima pomogne svima koji teže večnom, lepom i uzvišenom.

Uvek sa Vama
Izdavačka kuća Preporod